Tannaks djurspårningsteknik är utvecklad för att fungera i områden där vanlig GSM-täckning helt eller delvis saknas. Med hjälp av basstationer samlas vi in information från djuren som sedan skickas in till övervakningssystemet och blir tillgängligt för dig via en dator, smartphone eller läsplatta.

tannak ontrack-illustration

De tre delarna i systemet är:

• GPS-halsband
• Övervaknings- och förvaltningssystemet Herdview
• Basstationer