TANNAKs system för övervakning och förvaltning av boskap OnTrack finns i två versioner, OnTrack och OnTrack Light.

OnTrack Light innehåller de mest grundläggande funktionerna för att du ska kunna följa dina djurs rörelser och händelser. Som standard används Lantmäteriets bakgrundskarta.

OnTrack är fullversionen och i denna tillkommer en mängd funktioner utöver vad som erbjuds i OnTrack Light.

  • Möjlighet att välja olika bakgrundkartor.
  • Varningsområden eller gränser som triggar larm i appen eller som sms när djuren rör sig in eller ut ur områden eller passerar en linje.
  • Se var andras djur befinner sig. Du kan likt i andra appar ”följa” andra personer och dom ger då tillstånd till att du kan se var deras djur befinner sig.

Skärmklipp-OnTrack

I OnTrack finns också betesanalys som visar antal betesdygn samt vilken medelhastighet djuren haft under perioden. Analysen går att spela upp så du ser hur hjorden rör sig över tid.

Skärmklipp-Betesdygn