Med Herdview™ från Tannak tar du kontroll över boskapshjorden. Du kan identifiera och spåra enskilda boskap och grupper av boskap med modern teknologi.

Hjorden övervakas på distans och du kan snabbt se om boskapen uppehåller sig i farliga eller olämpliga områden så att åtgärder behöver sättas in. Med Herdview™ slipper du alltså leta boskap över stora arealer utan kan snabbt se på en mobiltelefon eller dator exakt var de befinner sig.

Tids- och kostnadskrävande arbete med bil, skoter, motorcykel eller helikopter kan minskas. I stället kan du sitta hemma och följa boskapens rörelser via Internet. Den egna arbetsinsatsen i fält kan optimeras och ensidiga arbetsuppgifter med risk för arbetsskador minskas.

sommaren05