De senaste 30 åren har teknikutvecklingen gjort att effektiviseringen i samhället stadigt gått framåt. Datorer och Internet har förändrat människans sätt att arbeta och höst10 050kommunicera. Inom rennäringen har utveckling och effektivisering främst åstadkommits genom bättre fordon (snöskotrar, bilar, motorcyklar, helikoptrar), i övrigt bedrivs näringen i stort sett på traditionellt vis. Förändringarna i samhället kräver att också rennäringen får möjlighet att utvecklas på lika villkor som övriga branscher. Tillgången på mobil datakommunikation är begränsad inom stora delar av de arealer där vi bedriver renskötsel. Renskötseln kan eventuellt också ha en viss påverkan på miljön genom dess användning av fordon. Tannak kan med sina produkter förbättra/lösa dessa problem.