TANNAK har sitt ursprung inom renskötsel och vår första IMG_1153produkt var ett halsband för renar. Det har funnits i flera versioner. Den nuvarande versionen Áhkká har funnits sedan 2015 och används idag av flera Samebyar i Sverige.

Förutsatt att halsbandet befinner sig inom täckning från en TANNAK basstation skickar det in information varje timme, året om. Skulle renen gå utanför täckning lagras informationen i upp till ett halvår. När renen sedan kommer nom täckning skickar informationen in till systemet och du får därmed historiken var renen befunnit sig.

Batteriet laddas med hjälp av solceller och behöver därför inte tas av för laddning utan kan sitta på renen året om. För att klara vinterhalvåret är det designat så att även utan sol klarar halsbandet mer än 250 dagar utan laddning från solen.

Förutom renens positioner den senaste timmen skickar bandet även in information om renen rört sig eller ej och du får en varning på kartan om så inte skett.