TANNAK har en komplett Internet-Of-Things plattform där vi utvecklar både basstationer, enheter och övervakningsprogramvara. Unikt är också att hela systemet är autonomt på så vis att både basstationer och enheter drivs av batterier som laddas med hjälp av solceller. Det gör utbyggnaden av nät extremt snabb och vi kan även placera basstationer på platser som normalt är omöjligt på grund av avsaknad av elektricitet. Systemet är designat för att klara vinter och mörker i norr Sverige där det i princip inte finns någon sol på närmare två månader och temperaturen kan gå ner mot -40 grader celsius vintertid.

Radovajje

Radionätet som vi bygger är ett UNB (ultra narrow band) UHF band som lämpar sig väl för att skicka information över stora områden. I nuläget används systemet huvudsakligen för att följa djurs rörelser och förenkla våra kunders dagliga arbete och bättre förstå hur marker nyttjas med hjälp av analys verktyg som finns tillgängliga i vår applikation.

• Komplett system med halsband och presentation och rörelser av djur i mobilapplikationer eller webbläsare.
• Utrustningen fungerar med hjälp av batterier som använder modern solcellsteknik.
• Kan larma om djur passerar in eller ut ur områden s.k. Geo-fencing.
• Ger djurens position, historik och mortalitetsindikation.
• Byggt för att hantera mycket stora djurhjordar.
• Stöd för ursprungsmärkning.
• Fungerar i områden helt utan mobilnät.