20140420_155909Vi använder ett eget radionät för att samla in information från enheterna. TANNAK ansvarar för planering, utplacering, drift och underhåll av dessa.

Normal räckvidden mellan basstationerna är 40-60 kilometer. Basstationerna bildar ett nätverk som täcker det område där djuren vistas. Hög placering är alltid en stor fördel.

Genom vår teknik har vi möjlighet att samla in information även där mobilnät saknas och eftersom vi endast behöver sol som energikälla kan dom placeras i princip var som helst.