Via Tannaks applikation Herdview Admin kan användaren finna information om sina djur. Herdview Admin ger även enklare möjligheter till att ladda ner historisk information för analys. För rennäringen finns en färdig process för export och import i RenGIS. För Herdview Admin erbjuder vi licensiering både för grupper och enskilda användare.

Herdview OnTrack är vårt övervakningssystem med utökad funktionalitet där varje ägare (användare) har en egen licens. I OnTrack finns ett större urval av bakgrundskartor samt en egen mobilapplikation.

Skärmklipp-OnTrack

I fullversionen OnTrack har du även utökade funktioner med möjlighet till betesanalys där du enkelt ser antal betesdygn inom ett definierat område samt beteshastighet.

Skärmklipp-Betesdygn